0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بلیارد بازی انفجار انفجار حکم پاسور انفجار۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Jack Vincent
۴
۱
Martin Thomas
Finished
۱۶:۵۰
Stu Wilson
۴
۱
Jack Vincent
Finished
۱۶:۰۵
Harrington Ryan
۰
۴
Michael Huntley
Finished
۱۶:۲۵
Michael Huntley
۲
۴
Stu Wilson
Finished
۱۷:۳۵
Michael Huntley
۳
۴
James Hurrell
Finished
۱۵:۵۰
James Hurrell
۴
۲
Stu Wilson
Finished
۱۷:۰۰
Martin Thomas
۴
۱
Harrington Ryan
Finished
۱۵:۳۰
Harrington Ryan
۴
۱
Jack Vincent
Finished
۱۷:۱۵
Martin Thomas
۴
۲
James Hurrell
Finished
۱۷:۵۰
Jack Vincent
۰
۴
Michael Huntley
Finished
۱۸:۰۵
James Hurrell
۴
۲
Harrington Ryan
Finished
۱۸:۲۵
Stu Wilson
۴
۰
Martin Thomas
inprogress
۱۸:۵۵
James Hurrell
-
-
Jack Vincent
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Diogo Portela
-
-
Harrington Ryan
inprogress
۱۳:۰۵
Martin Thomas
-
-
Michael Huntley
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Harrington Ryan
-
-
Stu Wilson
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
  England Premier League
Dimitri van de Bergh
-
-
Michael Smith
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۰
Nathan Aspinall
-
-
Chris Dobey
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۰
Johnny Clayton
-
-
Michael van Gerwen
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۰
Peter Wright
-
-
Gerwyn Price
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید